Gwarancja ogólna KingsBox

Gwarancje na produkty nie produkowane przez Tng Oprema d.o.o. będą przestrzegane zgodnie z gwarancją producenta. Dodatkowe informacje na temat gwarancji znajdują się na stronie produktu na stronie internetowej.

Tng Oprema d.o.o. gwarantuje pierwotnemu użytkownikowi, że produkt Tng Oprema d.o.o. będzie wolny od wad materiałowych lub usterek przez okres określony poniżej od daty zakupu, chyba że na produkcie zaznaczono inaczej.

 

Materiał

Gwarancja

Spoiny konstrukcyjne

Ograniczona Dożywotnia Gwarancja*

Ramy

Ograniczona Dożywotnia Gwarancja*

Ttuleje, łożyska, koła pasowe

5 lat gwarancji

Kable, pręty prowadzące, uszczelnione łożyska wałeczkowe

5 lat gwarancji

Tkaniny i uchwyty

90 dni gwarancji

Kółka

90 dni gwarancji

Produkty z drewna

90 dni gwarancji

Piłki lekarskie

2 lata gwarancji

Zegar

2 lata gwarancji

Elementy szyte

3 lata gwarancji

Sztangi

Wszystkie gwarancje na sztangi nie produkowane przez Tng Oprema d.o.o. będą realizowane zgodnie z gwarancją producenta. Specyficzne gwarancje dla każdego producenta sztangi są wymienione poniżej.

Royal Air Runner

2 lata gwarancji

Lina stalowa

180 dni

DLA WSZYSTKICH GWARANCJI* Gwarancja może zostać unieważniona na każdy produkt, który został uszkodzony w wyniku zaniedbania lub wadliwego użytkowania, przeróbek, konserwacji, przechowywania lub obsługi przez użytkownika. Wszelkie specyficzne kwestie dotyczące produktu Tng Oprema d.o.o., z których klient nie jest zadowolony, będą rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku.


Tng oprema d.o.o. Gwarancja na sztangi

Lista produktów – sztang Tng Oprema d.o.o. objętych gwarancją:

Nazwa

Data rozpoczęcia

Gwarancja

Kings Bar II.

01/01/2016

2 lata gwarancji

Queens Bar

01/01/2016

2 lata gwarancji

Prince Bar

01/01/2016

3 lata gwarancji

Junior Bar

01/01/2016

3 lata gwarancji

Royal Bar

01/01/2016

3 lata gwarancji

Royal Hex Bar

01/01/2016

3 lata gwarancji

Great Bar

01/01/2016

3 lata gwarancji

Dark Knight Bar

01/01/2016

3 lata gwarancji

White Knight Bar

01/01/2016

3 lata gwarancji

Victoria Bar

01/01/2016

3 lata gwarancji

Royal WL Bar

01/01/2016

3 lata gwarancji

Ez Curl Bar

01/01/2016

2 lata gwarancji

Goblet Safety Bar

01/01/2016

3 lata gwarancji

Gwarancja na całe życie
Tng Oprema d.o.o. udziela gwarancji na ten produkt w zakresie wad materiałowych, funkcjonalnych i wykonawczych na cały okres użytkowania produktu. Gwarancja „Lifetime” wygasa, gdy produkt stanie się bezużyteczny z powodów innych niż wady materiałowe lub produkcyjne. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy produktu tak długo, jak długo jest on właścicielem produktu i nie podlega przeniesieniu. Gwarancja nie ma zastosowania do sztangi, która wymaga konserwacji.*

Szczególny okres
Firma TNG Equipment d.o.o. oferuje gwarancję na wady mechaniczne materiału, wykonania i funkcjonalności tych produktów, każdego pojedynczego produktu przez określony czas, od daty zakupu. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego nabywcy produktu tak długo, jak długo pierwotny nabywca jest właścicielem produktu i jest nieprzenoszalna. Gwarancja nie ma zastosowania do sztangi, która wymaga konserwacji.*

Konstrukcja
Tng oprema d.o.o. gwarantuje ten produkt wyłącznie do celów konstrukcyjnych.

DLA WSZYSTKICH GWARANCJI * Gwarancja może zostać unieważniona na każdy produkt, który został uszkodzony w wyniku zaniedbania lub wadliwego użytkowania, przeróbek, konserwacji, przechowywania lub obsługi przez użytkownika. Wszelkie specyficzne kwestie dotyczące produktu Tng oprema d.o.o., z których klient nie jest zadowolony, będą rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku.

** Gwarancja na zginanie nie obejmuje sztang, które zostały uszkodzone w wyniku zaniedbania lub wadliwego użytkowania, przeróbek, konserwacji, przechowywania lub obsługi przez użytkownika. Niedbałe lub wadliwe użycie obejmuje niewłaściwe upuszczenie sztangi (tj. upuszczenie sztangi na skrzynię, ławkę, lub sworznie spotera w stojaku zasilającym, nadmierne upuszczenie z niewystarczającą ilością lub uszkodzonymi zabezpieczniami, nadmierne upuszczenie z talerzami, nadmierne upuszczenie na beton lub podobne powierzchnie i podobne użycie). Wszelkie specyficzne kwestie dotyczące produktu Tng oprema d.o.o., z których klient nie jest zadowolony, będą rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku. Stwierdziliśmy, że większość problemów z zastępowanymi przez nas sztangami ma związek z niewłaściwym użytkowaniem, a nie z problemami produkcyjnymi lub materiałowymi.

 

Gwarancja na używane produkty

Gwarancja nie dotyczy używanych produktów. Specyficzne trudności nabywcy z produktami spółki TNG Oprema d.o.o. będą traktowane indywidualnie, indywidualnie dla każdego przypadku.

Back to Top