Regulamin

KingsBox.pl to sklep internetowy prowadzony przez KKL20, z siedzibą pod adresem: ulica Wacława Strażewicza 120, 62-064 Plewiska nr identyfikacji podatkowej VAT: 6961543733 nr REGON 300776760.

Regulamin określa sposób działania sklepu internetowego KingsBox.pl, wskazując prawa i obowiązki użytkownika i sklepu, a tym samym regulując relację biznesową pomiędzy KingsBox.pl i klientami sklepu.

Przed dokonaniem zakupu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu. Korzystając z witryny, zgadzają się Państwo na wszystkie warunki określone
w Regulaminie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zaakceptowanie Regulaminu, prosimy o NIEKORZYSTANIE ze sklepu internetowego.

Termin dostawy

Towary są dostarczane klientowi w możliwie najkrótszym terminie, zazwyczaj w ciągu 2-10 dni od daty złożenia zamówienia (o ile w opisie produktu nie określono inaczej). Po przesłaniu zamówienia otrzymają Państwo wiadomość e-mail zawierającą listę zamawianych produktów, cenę za sztukę, łączną kwotę oraz adres odbiorcy.

Dostawa

Przesyłki dostarczają: UPS, DPD, BRT, Ceccarelli, GLS lub – w niektórych przypadkach – kurierzy indywidualni. KingsBox zastrzega sobie prawo wyboru innych metod dostawy mając na uwadze zwiększenie efektywności obsługi. Paczka doręczona zostanie na adres wskazany przez klienta jako adres wysyłki w momencie składania zamówienia. Jeżeli w momencie dostawy klient nie będzie obecny pod podanym adresem, paczka zostanie przekazana do najbliższego magazynu, a kurier skontaktuje się z klientem w celu uzgodnienia nowego terminu dostawy. KingsBox nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za niedogodności spowodowane wydłużeniem czasu dostawy lub niedostarczeniem artykułów określonych jako „dostępne od ręki”.

Ochrona danych osobowych

Informacje przekazywane przez klienta są ściśle poufne i będą traktowane w sposób zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych i Ustawą o ochronie konsumentów.

Klient przekazuje swoje dane osobowe poprzez wypełnienie formularza online na stronie internetowej KingsBox.pl. Przetwarzaniu podlegają wyłącznie dane osobowe niezbędne nam do skutecznej realizacji działań z zakresu e-commerce.

Klient i administrator strony KingsBox.pl przyjmują do wiadomości, że informacje, do których mają dostęp, będą przechowywane w sposób prywatny i poufny i nie będą ujawniane osobom trzecim bez odpowiedniej podstawy prawnej. Administrator strony będzie wykorzystywać dane wyłącznie na potrzeby sprzedaży i dostawy towaru.

Administrator strony zobowiązuje się do świadczenia wszelkich usług elektronicznych w sposób odpowiedzialny i profesjonalny, zgodnie z zasadami i regułami bezpieczeństwa informacji.

Informacje na temat strony internetowej KingsBox.pl

Informacje podane poniżej w odniesieniu do strony internetowej KingsBox.pl są zgodne z prawdą i dokładne, jednak nie są wolne od ryzyka błędu lub niedokładności.
W związku z tym sklep internetowy KingsBox.pl  nie gwarantuje dokładności informacji oraz treści zamieszczonych na stronie. Wszystkie obrazy mają charakter poglądowy, a jedynym celem ich zamieszczenia jest prezentacja i promocja produktów.

Płatności

Sklep internetowy KingsBox.pl oferuje następujące metody płatności:

• Przelew bankowy na rachunek KKL20
( IBAN: PL71114020170000400207676341 adres: ulica Wacława Strażewicza 120, 62-064 Plewiska BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK)
• PayU
• Karta debetowa lub kredytowa

Jeśli chcą Państwo uzyskać zwrot środków w przypadku płatności kartą kredytową w sytuacji anulowania zamówienia w późniejszym terminie lub zmiany metody płatności, prosimy o kontakt na adres office@kingsbox.pl.

Ceny

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i są wyrażone w PLN. Ceny obowiązujące w momencie składania zamówienia nie mogą być uznawane za ceny obowiązujące bezterminowo.

Ceny obowiązują w przypadku płatności z wykorzystaniem powyższych metod i na warunkach wskazanych powyżej.

Gwarancja

Produkty są objęte gwarancją wyłącznie, gdy taką informację podano w opisie produktu. Gwarancja obowiązuje od momentu wystawienia faktury oraz wyłącznie pod warunkiem przestrzegania warunków gwarancji. Jeśli informacje dotyczące gwarancji nie są dostępne, produkt może nie być objęty ochroną gwarancyjną. W braku informacji dotyczących gwarancji, klient może skontaktować się ze sklepem internetowym, który dołoży wszelkich starań, aby przekazać Państwu aktualne informacje. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku wad lub uszkodzeń (w tym mechanicznych) spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu, zaniedbaniem
i nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania lub powstałych wskutek działania siły wyższej.

Przekazanie zamówienia do realizacji

Umowę zakupu pomiędzy klientem a KingsBox.pl uważa się za zawartą
w momencie, gdy KingsBox.pl prześle klientowi pierwszą wiadomość e-mail wskazującą status zamówienia (jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia). Od tego momentu wszystkie ceny i warunki uważa się za ustalone i obowiązujące dla obu stron. Za klienta uznaje się osobę, której dane zostaną nam przekazane w momencie finalizacji zamówienia. Zmiany danych klienta dokonać można w ciągu 2 godzin od momentu przesłania zamówienia.

Zakup

Klient dokonuje wyboru artykułów, które chce zakupić i dodaje je do koszyka. Ne etapie przekazania zamówienia do realizacji klient wprowadza wymagane dane, a następnie wysyła zamówienie, które automatycznie trafia do kolejki zamówień. Po dodaniu zamówienia do kolejki, klient ma nadal możliwość anulowania zamówienia (anulowanie musi zostać dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 2 godzin od momentu przesłania zamówienia). Zamówienie będzie następnie przechowywane na serwerze sklepu internetowego KingsBox.pl

W ciągu maksymalnie 48 godzin KingsBox.pl przeanalizuje Państwa zamówienie i potwierdzi je lub odrzuci. W przypadku zmiany ceny w momencie składania zamówienia KingsBox.pl zobowiązuje się do zaoferowania kupującemu najniższej ceny.

Konkursy KingsBox

W ramach konkursu wszyscy uczestnicy zarejestrowani zgodnie z regulaminem mają możliwość wygrania nagrody. Zwycięzca zostanie wyłoniony w ciągu maksymalnie 4 miesięcy od daty pierwszej oficjalnej publikacji informacji o konkursie. Nazwisko zwycięzcy będzie w każdym przypadku ogłaszane w mediach społecznościowych za pośrednictwem strony KingsBox.pl

Prawo Klienta do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i powiadomić o tym fakcie sprzedającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia zamówienia bez konieczności podawania przyczyn. 14-dniowy okres liczony jest od dnia następującego po dniu realizacji dostawy.

Klient, który podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy, musi poinformować o tym fakcie sprzedającego na piśmie, przesyłając wiadomość e-mail na adres: office@kingsbox.pl

Jeżeli klient anuluje umowę (po otrzymaniu przesyłki), musi zwrócić towar sprzedającemu w terminie 30 dni od daty przesłania pisemnego powiadomienia na adres: ul. Wacława Strażewicza 120, 62-064 Plewiska.

Zwrot zamówienia w ciągu pierwszych 14 dni od daty dostawy (dopuszczalny termin na odstąpienie od umowy)

Klient musi zwrócić towar sprzedającemu w stanie nienaruszonym i w niezmienionej ilości (z wyjątkiem sytuacji, gdy towar został zniszczony, uszkodzony, utracony lub gdy doszło do zmniejszenia ilości towaru w trakcie dostawy), co oznacza, że klient nie będzie mógł swobodnie korzystać z produktów w okresie poprzedzającym odstąpienie od umowy. Klient ma prawo wypróbować artykuły w zakresie niezbędnym do obiektywnej oceny produktu. Jakiekolwiek użycie artykułów w sposób odbiegający od powyższego będzie uważane za wykorzystanie produktu, równoznaczne z utratą przez klienta prawa do odstąpienia od umowy.

Jedynymi kosztami odstąpienia ponoszonymi przez klienta będą koszty związane z wysyłką produktów. Klient może zorganizować wysyłkę produktów samodzielnie lub zlecić nam ich odbiór. W takim przypadku klient będzie zobowiązany do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez KingsBox.pl (zgodnie z cennikiem przekazanym przez kuriera dokonującego odbioru).

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania, jeżeli dane artykuły zostały wyprodukowane na podstawie precyzyjnych instrukcji klienta i/lub zostały dostosowane do jego indywidualnych potrzeb w związku z czym nie nadają się do wprowadzenia do obrotu.

Sprzedający dokona zwrotu łącznej kwoty kosztów zakupu przelewem na rachunek bankowy kupującego w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru w terminie przewidzianym na odstąpienie od umowy będzie uznawany za równoznaczny z przekazaniem powiadomienia o odstąpieniu.

W przypadku odstąpienia od umowy, w odniesieniu do której zastosowano kupony rabatowe lub kody promocyjne, przedmiotowe kupony lub kody uznaje się rabaty niepodlegające zwrotowi na rzecz klienta.

Ogólne informacje na temat ważności kodów promocyjnych:

Kody nie mają zastosowania do produktów KingsBox, Concept2, Assault, Xebex, Rocktape i innych produktów, w przypadku których KingsBox pełni wyłącznie rolę dystrybutora.

Spory

Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, jakie mogą powstać pomiędzy stronami jest sąd Poznaniu (Polska).

Przekazane gadżety i urządzenia nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce lub inne produkty. Rabaty nie mogą być łączone z innymi ofertami.

KKl20 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy oraz ma prawo zmiany cen lub treści tekstowych na stronie.

Back to Top