Pobierz Formularz zwrotu Formularz zwrotu

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i powiadomić o tym fakcie sprzedającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia zamówienia bez konieczności podawania przyczyn. 14-dniowy okres liczony jest od dnia następującego po dniu realizacji dostawy.

Klient, który podejmie decyzję o odstąpieniu od umowy, musi poinformować o tym fakcie sprzedającego na piśmie, przesyłając wiadomość e-mail na adres: office@kingsbox.pl

Jeżeli klient anuluje umowę (po otrzymaniu przesyłki), musi zwrócić towar sprzedającemu w terminie 30 dni od daty przesłania pisemnego powiadomienia na adres: ul. Strażewicza 120, 62-064 Plewiska.

Zwrot zamówienia w ciągu pierwszych 14 dni od daty dostawy (dopuszczalny termin na odstąpienie od umowy) będzie uznawany za równoznaczny z dobrowolnym przekazaniem informacji o odstąpieniu od umowy.

Klient musi zwrócić towar sprzedającemu w stanie nienaruszonym i w niezmienionej ilości (z wyjątkiem sytuacji, gdy towar został zniszczony, uszkodzony, utracony lub gdy doszło do zmniejszenia ilości towaru w trakcie dostawy), co oznacza, że klient nie będzie mógł swobodnie korzystać z produktów w okresie poprzedzającym odstąpienie od umowy.

Klient ma prawo wypróbować artykuły w zakresie niezbędnym do obiektywnej oceny produktu. Jakiekolwiek użycie artykułów w sposób odbiegający od powyższego będzie uważane za wykorzystanie produktu, równoznaczne z utratą przez klienta prawa do odstąpienia od umowy.

Jedynymi kosztami odstąpienia ponoszonymi przez klienta będą koszty związane z wysyłką produktów. Klient może zorganizować wysyłkę produktów samodzielnie lub zlecić nam ich odbiór. W takim przypadku klient będzie zobowiązany do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez KingsBox.pl (zgodnie z cennikiem przekazanym przez kuriera dokonującego odbioru).

Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania, jeżeli dane artykuły zostały wyprodukowane na podstawie precyzyjnych instrukcji klienta i/lub zostały dostosowane do jego indywidualnych potrzeb w związku z czym nie nadają się do wprowadzenia do obrotu.

Sprzedający dokona zwrotu łącznej kwoty kosztów zakupu przelewem na rachunek bankowy kupującego w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru w terminie przewidzianym na odstąpienie od umowy będzie uznawany za równoznaczny z przekazaniem powiadomienia o odstąpieniu.

W przypadku odstąpienia od umowy, w odniesieniu do której zastosowano kupony rabatowe lub kody promocyjne, przedmiotowe kupony lub kody uznaje się rabaty niepodlegające zwrotowi na rzecz klienta.

Back to Top